MotylarniaMiejskiego Ogrodu Zoologicznegowe Wrocławiu

Uroczystość otwarcia i pierwsze motyle